Uncategorized

Produkcja roślinna 1FTR, 1 F4R

Dzień dobry

07.05.2020 r.

T: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Celem lekcji jest wskazać wymagania w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, ich konfekcjonowania i stosowania oraz określić sposób  postępowania ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi.

 

 1. Zasady zakupu środków ochrony roślin:

 

 • Zapoznaj się z treścią etykiety przed zakupem produktu, aby upewnić się, że produkt ten jest odpowiedni do Twoich potrzeb. W razie wątpliwości poproś o radę sprzedawcę.
 • Środki ochrony roślin muszą być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z trwale przytwierdzoną i czytelną etykietą w języku polskim.
 • Wybierz środek ochrony właściwy dla uprawy i zwalczanego organizmu szkodliwego.
 • Kupuj tylko taką ilość produktu, jakiej potrzebujesz, aby uniknąć niepotrzebnego marnowania i zminimalizować ryzyko powstające podczas składowania produktów.
 • Zawsze kupuj środki ochrony roślin w oficjalnym punkcie sprzedaży.
 • Upewnij się, że kupujesz oryginalny, zarejestrowany w Polsce środek ochrony roślin.
 • Nigdy nie przyjmuj produktu odlanego z oryginalnego opakowania.

 

PAMIĘTAJ!

Przy zakupie środków przeznaczonych do profesjonalnej ochrony roślin wymagane jest świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Świadectwo ważne jest przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Nie kupuj produktu w uszkodzonym opakowaniu.

Nie kupuj produktów w opakowaniu zastępczym, np. po przelaniu z dużego opakowania.

Akty prawne regulujące kwestię zakupu środków ochrony roślin

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 

 

2. Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z wymogami prawnymi, opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

 • Uważnie przeczytaj etykietę produktu, z której dowiesz się, jak postąpić z opakowaniem.
 • Nigdy nie pal opakowań po środkach niebezpiecznych ani nie wykorzystuj ich do innych celów.
 • Opakowania po środkach ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi (oznaczonymi piktogramami) zwróć sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć takie opakowanie.
 • Oficjalnym systemem zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin jest System PSOR, zorganizowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. System ten zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

W ramach systemu PSOR odbierane są:

 • opakowania po środkach ochrony roślin klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze.

Zwracaj opakowania w ramach systemu PSOR z zachowaniem następujących zasad:

 • Opróżnione opakowania opłucz trzykrotnie i gromadź w przeznaczonych do tego oznakowanych workach foliowych.
 • Do chwili zwrotu przechowuj puste opakowania razem ze środkami ochrony roślin.
 • Czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieś do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Listę punktów znajdziesz na stronie: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/
 • Nie ma konieczności okazywania paragonu ani faktury, a zwrot opakowań jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://systempsor.pl/

Akty prawne regulujące kwestie postępowania z pozostałościami i opakowaniami po środkach ochrony roślin

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Dla wszystkich:

Zadanie 1. Dokończ zdania:

Naczelną zasadą jaka powinna przyświecać wykonawcom zabiegów ochrony roślin jest: ……………………………………………………………………………………………………………..

Aby uniknąć problemu z niepełnowartościowymi środkami ochrony roślin należy ……

Nadwyżki i ewentualne środki bezwartościowe w gospodarstwie należy ………………

 

Dla chętnych:

http://doradztworolnicze.com.pl/wp-content/uploads/images/stories/dokumenty/dpoor/7_Zagospodarowanie_pozostalosci.pdf

Zadanie będzie podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie notatki oraz zadanie na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 11. 05. 2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej