Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1F4R

Dzień dobry

14.05. 2020 r.

T: Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

Celem lekcji jest wskazanie  zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.

 

Materiały do lekcji:

http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/

https://www.agrofakt.pl/piorin/

 

1.Cele realizowane przez Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN)

 

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

 

2.Zadania realizowane w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin:

 • kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin
 • upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin
 • wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;
 • kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie
 • kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
 • kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;
 • kontrola reklamy środków ochrony roślin
 • kontrola stosowania środków ochrony roślin;
 • wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
 • upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
 • wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
 1. Logo Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/

 

 1. Wyjaśnij pojęcie WIORIN i podaj gdzie najbliżej znajduje się taka jednostka?

 

 1. Podaj jaki ważny dla producentów rolnych dokument wydaje PIORIN?

 

Skorzystaj z notatek i stron internetowych podanych wyżej. Odpowiedz na dwa powyższe pytania. Są one podsumowaniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie odpowiedź na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 18.05.2020 r.

Miłej pracy!

Marecka-Gierej