Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1F4R

Dzień dobry

18. 05. 2020 r.

T:Monitorowanie upraw i systemy wspomagające decyzje.

 

Celem lekcji jest wyjaśnić systemy  produkcji wspomagające decyzje w integrowanej ochronie roślin.

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

1.Integrowana Ochrona Roślin.

Proszę przypomnieć sobie wiadomości o integrowanej uprawie roślin. Podany link zawiera dokładne informacje na temat tego zagadnienia.

https://www.agrofagi.com.pl/139,metodyki-integrowanej-ochrony-roslin

Przypominam, że podstawowym założeniem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie wszystkich organizmów zagrażających uprawom (agrofagów) na poziomie, który nie wpłynie na obniżenie jakości i wielkości plonu. W pierwszej kolejności należy stosować wszystkie dostępne metody ograniczania agrofagów tj. płodozmian, nawożenie, przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki, a dopiero w ostateczności stosować środki ochrony roślin. Aplikacja tych substancji powinna być poprzedzona stwierdzeniem wystąpienia organizmów szkodliwych w uprawie lub na wyraźne zagrożenie w oparciu o sygnalizację systemu wspomagania decyzji (SWD).

2.System wspomagania decyzji określa zbiór instrukcji, mający na celu ułatwienie rolnikowi lub doradcy podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w oparciu o informacje meteorologiczne i rachunek ekonomiczny. System jest pomocny w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegu, co często ma większy wpływ na skuteczność zwalczania agrofagów niż dawka preparatu. SWD wspiera proces podejmowania decyzji oraz zachęca do integrowanych metod ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Jednak ostateczna decyzja należy do rolnika. Systemy są przyjazne dla środowiska, ponieważ minimalizują zużycie środków ochrony roślin, zmniejszają zużycie maszyn, ograniczają nakłady pracy oraz zwiększają wydajność i konkurencyjność gospodarstw.

Proces decyzyjny wymaga od rolnika wiedzy, doświadczenia oraz informacji dotyczących analizowanego problemu. Korzystanie z systemów wspomagania decyzji umożliwia określenie optymalnych terminów wykonywania zbiegów co w rezultacie przyczynia się do uniknięcia wielu błędów.

 1. Internet –  to optymalne narzędzie do szybkiego przekazywania informacji. Pozwala na centralne prowadzenie aktualizacji systemu decyzyjnego i umożliwia korzystanie z danych zgromadzonych niejednokrotnie w oddalonych od siebie różnorodnych „bankach informacji”.

Systemy wspomagania decyzji znajdują się na stronach internetowych – instytutów naukowych: IOR-PIB https://www.ior.poznan.pl/, PIORiN www.piorin.gov.pl/, MRiRW www.minrol.gov.pl, IO www.inhort.pl, firm produkujących środki ochrony roślin i firm tworzących te systemy.

Podsumowanie:

Wybrane systemy wspomagania decyzji, które mogą być wykorzystane w integrowanej ochronie roślin:

 1. Internetowy system sygnalizacji agrofagów
 2. Sygnalizacja agrofagów
 3. Monitoring zarazy ziemniaka
 4. Monitoring rdzy brunatnej zbóż
 5. P D O Rekomendacja odmian
 6. Integrowana uprawa pomidora pod osłonami
 7. Internetowy system wspomagania decyzji dla integrowanej ochrony roślin IPM DSS
 8. SPEC System Prognozowania Epidemii Chorób
 9. Du Pont Evalio Agrosystem
 10. Minrol.gov.pl

Szczegółowe dane o  systemach wspomagania decyzji, które mogą być wykorzystane w integrowanej ochronie roślin znajdziecie w zapisanym niżej linku.

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Systemy_wspomagania_decyzji_w_integrowanej_ochronie_roslin_-_K._Domagala%20(1).pdf

Jako podsumowanie proponuję obejrzeć krótki filmik o systemie wspomagania decyzji w ochronie roślin.

https://www.youtube.com/watch?v=FWQ7jN4yB0M -Bezpłatny system wspomagania decyzji w ochronie roślin

 

Zadanie do wykonania na koniec dzisiejszej lekcji:

Proszę o wpisanie literki P jeśli zdanie jest prawdziwe i F jeśli uważasz, że jest fałszywe.

1.Korzystanie z systemów wspomagania decyzji wpisano jako jedną z zasad integrowanej ochrony roślin…………

 1. Internetowy system sygnalizacji agrofagów prowadzony przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa) obejmuje cały kraj…………
 2. Integrowana ochrona roślin- jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska………..
 3. Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są: metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, progi ekonomicznej szkodliwości patogenów oraz systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin……..
 4. Zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin należy zapobiegać występowaniu organizmów szkodliwych przez m. in. stosowanie płodozmianu oraz stosowanie właściwej agrotechniki…………

Zadanie  będzie uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie zadanie na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 21.05.2020 r.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej