Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1 F4R

Dzień dobry

20.04.2020 r.

T: Bhp przy stosowaniu i przechowywaniu  środków ochrony roślin.

 

Na początek proponuję zajrzeć do załącznika 1. Znajdziecie tam 5 złotych zasad przy postępowaniu ze ŚOR. To pomoże Wam zrozumieć dokładnie o czym będziemy się uczyć.

Zał.1 5 złotych zasad BHP SOR

Punkty do zapisania w zeszycie:

 1. Wymagania w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, ich konfekcjonowania i stosowania.
 2. Zasady transportu środków ochrony roślin.
 3. Zasady prawidłowego przechowywania i pakowania ŚOR.
 4. Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

 

Ad.1. Wymagania w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, ich konfekcjonowania i stosowania.

 • Zapoznaj się z treścią etykiety przed zakupem produktu, aby upewnić się, że produkt ten jest odpowiedni do Twoich potrzeb. W razie wątpliwości poproś o radę sprzedawcę.
 • Środki ochrony roślin muszą być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z trwale przytwierdzoną i czytelną etykietą w języku polskim.
 • Wybierz środek ochrony właściwy dla uprawy i zwalczanego organizmu szkodliwego.
 • Kupuj tylko taką ilość produktu, jakiej potrzebujesz, aby uniknąć niepotrzebnego marnowania i zminimalizować ryzyko powstające podczas składowania produktów.
 • Zawsze kupuj środki ochrony roślin w oficjalnym punkcie sprzedaży.
 • Upewnij się, że kupujesz oryginalny, zarejestrowany w Polsce środek ochrony roślin.
 • Nigdy nie przyjmuj produktu odlanego z oryginalnego opakowania.

 

Przy zakupie środków przeznaczonych do profesjonalnej ochrony roślin wymagane jest świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Świadectwo ważne jest przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Nie kupuj produktu w uszkodzonym opakowaniu.

Nie kupuj produktów w opakowaniu zastępczym, np. po przelaniu z dużego opakowania.

 

Akty prawne regulujące kwestię zakupu środków ochrony roślin

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 

Ad.2. Zasady transportu środków ochrony roślin.

Transport środków ochrony roślin z miejsca zakupu do gospodarstwa (miejsca przechowywania) powinien być zaplanowany i dobrze zorganizowany.

Podczas transportu należy być przygotowanym na sytuacje awaryjne:

 • pożar – posiadaj w pogotowiu gaśnicę,
 • wypadek komunikacyjny – stosuj zabezpieczenia, które mogą zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się środka zarówno w pojeździe jak i na zewnątrz, np. poprzez zastosowanie absorbentu.

 

Zasady transportu środków ochrony roślin

 • Transportuj środki ochrony roślin przystosowanymi do tego celu pojazdami.
 • Przewoź środki ochrony roślin oddzielnie od pasażerów, żywności i pasz, stosując przegrody lub używając siatek lub specjalnych pojemników.
 • Miejsce, w którym przewożone są środki ochrony roślin, powinno być suche, czyste i nie mogą się w nim znajdować ostre przedmioty, które mogłyby przebić opakowanie środków ochrony roślin.
 • Zabezpiecz pojemniki ze środkami ochrony roślin, aby nie przesuwały się w czasie transportu.
 • Podczas transportu środków ochrony nie wystawiaj opakowań na nadmierne działanie ciepła, deszczu, zimna i innych niekorzystnych warunków klimatycznych.
 • Mając do czynienia z opakowaniami zawierającymi środki ochrony roślin zawsze miej na sobie odzież, która zapewni Ci przynajmniej minimum ochrony (koszula z długim rękawem, długie spodnie, nieprzemakalne buty i rękawice).
 • W razie wypadku, natychmiast usuń rozlane/rozsypane środki ochrony roślin wokół pojazdu. Jeśli nie będzie to bezpieczne, zadzwoń po odpowiednie służby.
 • Nigdy nie pozostawiaj środków ochrony roślin bez nadzoru podczas transportu, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

 

Ad.3. Zasady prawidłowego przechowywania i pakowania ŚOR.

Środki ochrony roślin przechowuje się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt, w miejscach lub obiektach, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu.

Zawsze przechowuj środki ochrony roślin:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający ich kontakt z żywnością, napojami i paszą,
 • w sposób uniemożliwiający przypadkowe spożycie przez ludzi lub zwierzęta,
 • w miejscu niedostępnym dla dzieci,
 • w sposób nie stwarzający ryzyka skażenia wód, gruntu lub przedostania się do otwartych systemów kanalizacyjnych,
 • w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, o ile nie są przechowywane na utwardzonej nawierzchni, nieprzepuszczalnej dla cieczy,
 • w miejscach lub obiektach umożliwiających ich zamknięcie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • w miejscach lub obiektach eliminujących ryzyko skażenia gruntu i wody w wyniku wycieku lub przesiąkania,
 • w magazynie w temperaturze od 5°C do 30°C.

Magazyn przechowywania środków ochrony roślin należy wyposażyć w:

 • sprawną wentylację grawitacyjną i wymuszoną,
 • sprawną instalację elektryczną,
 • łatwo zmywalną, antypoślizgową podłogę z podłączoną oddzielną, bezodpływową kanalizacją wyposażoną w urządzenie do neutralizacji powstałych ścieków,
 • akcesoria do neutralizacji wycieków, rozproszeń (absorbenty, piach, trociny, żwirek silikonowy, plastikowe torby, szuflę, szczotkę),
 • gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe,
 • wydzielone miejsce do odmierzania odpowiednich ilości środków ochrony roślin,
 • wydzielone miejsce na środki bardzo toksyczne,
 • okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych,
 • oznakowanie na drzwiach wejściowych „Środki ochrony roślin – wstęp wzbroniony”
 • instrukcję BHP,
 • wykaz telefonów alarmowych,
 • apteczkę pierwszej pomocy z instrukcją postępowania, zwłaszcza przy zatruciach,
 • pojemniki lub wydzielone miejsce na opróżnione i opłukane opakowania po zużytych środkach.

PAMIĘTAJ!

W miejscu przechowywania środków ochrony roślin zabronione jest:

 • spożywanie posiłków i alkoholu,
 • palenie tytoniu,
 • przechowywanie artykułów spożywczych i leków, pasz dla zwierząt, przedmiotów osobistego użytku, niezaprawionego materiału siewnego, materiałów łatwopalnych.

Zwróć uwagę na informacje nt. właściwego przechowywania środków ochrony roślin zamieszczone na etykiecie środka.

Akty prawne regulujące kwestię przechowywania środków ochrony roślin

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

 

Ad.4. Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia

Ten punkt będzie podsumowaniem lekcji, ponieważ już część wiedzy z tego tematu posiadacie.

Proszę scharakteryzować pkt 4 czyli napisać jakie są środki ochrony indywidualnej oraz określić zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin?

W tym celu proszę o zapoznanie się z prezentacją: BHP podczas stosowania środków ochrony roślin dla rolnika.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/poradniki-dobra-praktyka-ochrony-roslin -Prezentacja BHP podczas stosowania środków ochrony roślin dla rolnika

Charakterystykę punktu 4 i odpowiedz na pytanie będą potwierdzeniem udziału w lekcji. Proszę o przesłanie tych informacji na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 23.04.2020 r.

 

Dla chętnych:

https://rolnictwoodpowiedzialne.pl/pl/przechowywanie-srodkow-ochrony-roslin

https://wiorin.e-wojewoda.pl/archiwalny_bip/piorin.gov.pl/obrot-i-stosowanie-sor/wymagania-dla-stosujacych-sochrony-roslin/index.html

 

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej