Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1 F4R

Dzień dobry

04.06. 2020 r.

 

T: Rośliny zbożowe -charakterystyka biologiczna oraz stadia rozwojowe zbóż.

 

Celem lekcji jest opisać budowę zbóż oraz wskazać stadia rozwojowe zbóż.

 

Już wiecie, że zboża należą do klasy roślin jednoliściennych, do rodziny traw. Są też charakterystycznie zbudowane. Proszę przeanalizować prezentację. Widać tam dokładna budowę zbóż.

Kolejnym zagadnieniem będą stadia rozwojowe. Także są umieszczone w prezentacji.

W zeszycie zapisz punkty do lekcji:

  1. Charakterystyka biologiczna zbóż.

zboza2 -prezentacja

  1. Stadia rozwojowe zbóż.

Fazy rozwojowe zbóż – prezentacja

 

Odnieś się do tych zagadnień i narysuj budowę źdźbła zbóż wraz z opisem a następnie wypisz z prezentacji stadia rozwojowe zbóż.

 

Opracowanie punktów prześlijcie na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 08.06.2020 r.

Miłej pracy!

M. Marecka-Gierej