Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1 F4R

Dzień dobry

  1. 05. 2020 r.

T: Podsumowanie wiadomości o ochronie roślin.

Celem lekcji jest powtórzenie i uzupełnienie wiadomości dotyczących ochrony roślin.

Na podstawie wszystkich dostarczonych materiałów spróbuj rozwiązać zadania w załączniku jako powtórzenie i uzupełnienie Twoich wiadomości dotyczących środków ochrony roślin.

Karta pracy składa się z 3 części. Przy każdej z nich znajdują się wyjaśnienia czego dotyczy i co należy zrobić. Zadania możesz rozwiązać w zeszycie wpisując numer zadania.  Znajduje się tam także pytanie dla chętnych. Podejmij próbę jego rozwiązania. Zmierz się z nim.

Rozwiązanie zadań prześlij na adres mailowy martagierej@wp.pl do 25.05.2020 r.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres mailowy lub przez e-dziennik.

Życzę powodzenie i miłej pracy!

Zał.1 1 FTR,F4R 21.05.

M.Marecka-Gierej