Uncategorized

Produkcja roślinna 1 F4R i 1 FTR

Dzień dobry

06.04. 2020 r.

Temat: Podział i charakterystyka środków ochrony roślin.

Do ostatniego tematu dopiszcie datę i  numer  lekcji. Ze względu na to, że ostatnia lekcja była dość rozbudowana, dziś część dalsza tego tematu, jednak już dużo mniej obszerna. Zastanowimy się nad charakterystyką fungicydów i przypomnimy charakterystykę i działanie herbicydów.

 

Proszę aby z dzisiejszej lekcji dopisać zagadnienie 7 oraz notatkę (możecie wydrukować i wkleić) to dla wszystkich.  Dla chętnych pytanie zamieszczone jest na końcu lekcji.

Zagadnienie 7. Charakterystyka fungicydów.

Fungicydy – są to środki grzybobójcze działające przed, w czasie lub bezpośrednio po infekcji, a także po wystąpieniu objawów choroby.

1. W odniesieniu do patogena działają one:

– profilaktycznie (zapobiegawczo) np. nie dopuszczają do kiełkowania zarodników grzybów na powierzchni roślin

– leczniczo (interwencyjnie) – kiedy stosuje się je już po infekcji w celu zniszczenia patogena

 

2. W roślinie fungicydy działają:

– kontaktowo – na powierzchni roślin, tworząc warstewkę ochronną, oraz wnikają do tkanek tam, gdzie padają krople cieczy użytkowej. Działają profilaktycznie.

– systemicznie – przenikają przez tkankę okrywającą i przemieszczają się w roślinach z asymilatami, działając leczniczo we wszystkich stadiach rozwojowych patogena. Działała przede wszystkim interwencyjnie.

 

Jeszcze raz o herbicydach.

 

       Herbicydy – chemiczne środki przeznaczone do zwalczania chwastów.

Dzielimy je na:

  • Herbicydy selektywne – działają wybiórczo, tzn. niszczą chwasty bez uszkadzania roślin uprawnych.
  • Herbicydy nieselektywne – niszczą wszystkie rośliny.
  • Herbicydy ze względu na sposób działania na roślinę dzielimy na:

kontaktowe – działają tylko powierzchniowo, to znaczy w miejscu gdzie padną krople cieczy roboczej. Zwalczają chwasty roczne jednoliścienne lub dwuliścienne, a skuteczność działania zależy od fazy rozwojowej. Chwasty bardziej zaawansowane we wzroście i gatunki wieloletnie po pewnym czasie odrastają.

systemiczne – wnikają do rośliny przez tkanki okrywające liści, przez kiełki oraz korzenie i są rozprowadzane tkankami przewodzącymi wraz z wodą lub asymilatami po całej roślinie. Zwalczają chwasty roczne i wieloletnie. Zaburzają fotosyntezę roślin, oddychanie, transport asymilatów w konsekwencji czego chwasty zamierają.

  • Herbicydy systemiczne ze względu na sposób wnikania dzielimy na:

dolistne – wnikają przez liście i organy nadziemne i wraz z asymilatami przemieszczają się po całej roślinie, nawet do systemu korzeniowego.

– doglebowe – pobierane są z roztworu glebowego przez korzenie roślin i tkankami przewodzącymi wraz z wodą przemieszczane są do część nadziemnych.

doglebowo-dolistne – pobierane są zarówno przez części  nadziemne jak i podziemne.

 

Pytanie dla chętnych.

Czy ktoś z Was zastanawiał się jak to jest, że działając na chwasty środkami ochrony roślin, a więc herbicydami,  działamy także na roślinę uprawną. Przecież wykonując zabieg na polu, ciecz robocza pada zarówno na chwasty jak i nasze rośliny, które chcemy chronić. Dlaczego zatem środek niszczy chwasty a rośliny uprawne pozostają?

Z czego wynika selektywność herbicydów?

 

Prześlijcie odpowiedzi na pytanie do dnia 09.04.2020 (czwartek)  na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl

Ten sam termin dotyczy lekcji poprzedniej. Przypominam o  notatkach oraz kartach pracy z ostatniej lekcji.

Aktywność osób chętnych będzie nagradzana.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej