Aktualności

Procedura organizacji pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu od 24 października 2020 r.

Procedura organizacji pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
od 24 października 2020 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół i wprowadza realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1. W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu będzie funkcjonować w trybie zdalnym, zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami.
2. Uczniowie będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem lekcji.
4. Zajęcia dodatkowe są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeżeli jest to możliwe).
5. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik.
6. Nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, pracy maszynami rolniczymi jest zawieszona.
7. Uczniowie odbywający naukę zdalną mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zdalnej. Harmonogram pracy i kontakt są dostępne na stronie internetowej szkoły.
8. Harmonogram konsultacji z nauczycielami dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
9. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania znajdują się na stronie internetowej szkoły.
10. Osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują wszystkie przyjęte procedury funkcjonowania ZSCKR w Jabłoniu w czasie epidemii.