Aktualności

Procedura organizacji pracy  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu od 21 października 2020r.

Procedura organizacji pracy  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 od 21 października 2020r.

W okresie od 21 października do 31 października Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu będzie funkcjonować w trybie hybrydowym, czyli część uczniów będzie realizować  zajęcia w szkole, a część z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram prowadzenia zajęć:

 1. Zajęcia praktyczne we wszystkich oddziałach będą odbywały się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, pracy maszynami rolniczymi będzie odbywała się na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 3. Nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły): klasy – I FTM, I RT, I PT, I BT, I CB, III CB, IV MTP, IV BT, IV FT, KKZ 11,
 4. Nauczanie zdalne – klasy – II FTR, II F4R, II P4, II PT, IIB4, II BT, II CG, II CB, III FTP, III PT, III BT

Wyjątkowo – wszystkie lekcje w trybie stacjonarnym, na terenie szkoły:

 • klasa II FTR – wtorek i środa
 • klasa II F4R – wtorek i środa
 • klasa II P4 – wtorek i piątek
 • klasa II PT – poniedziałek i czwartek
 • klasa II B4 – wtorek i czwartek
 • klasa II BT – wtorek i czwartek
 • klasa II CG – piątek
 • klasa II CB – piątek
 • klasa III FTP – wtorek i środa
 • klasa III PT – czwartek i piątek
 1. Lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji.
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji na terenie szkoły.
 4. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik.
 5. Dokumentowanie pracy zdalnej – nauczyciele przygotują do 31 października raport obejmujący krótki opis realizacji lekcji w poszczególnych klasach (wykorzystane metody i techniki kształcenia na odległość).
 6. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole.
 7. Wychowankowie internatu realizujący zajęcia stacjonarne w szkole mogą korzystać z internatu na dotychczasowych zasadach. Kierownik może w razie potrzeby zmieniać harmonogram dyżurów wychowawców internatu.
 8. Harmonogram pracy psychologa i pedagoga pozostaje bez zmian. Uczniowie odbywający naukę zdalną mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zdalnej. Harmonogram pracy i kontakt są dostępne na stronie internetowej szkoły.
 9. Wychowawcy klas przekażą uczniom i rodzicom harmonogram konsultacji z nauczycielami.
 10. Wychowawców zobowiązuje się do poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Przekazywanie informacji będzie odbywać się drogą elektroniczną (Procedura organizacji pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu od 21 października 2020 r., Procedury organizacji nauki zdalnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Regulamin Pracy Zdalnej).
 11. Uczniów i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują wszystkie przyjęte procedury funkcjonowania ZSCKR w Jabłoniu w czasie epidemii.