Aktualności

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA – zmiany i kryteria wyboru

W naszej szkole dnia 05 marca br. odbyło się  spotkanie z kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie Bernardem Chilczukiem oraz pracownikiem PZDR Małgorzatą Maciejuk.

Spotkanie dotyczyło zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – kampania 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Już niedługo zacznie się tegoroczny nabór wniosków o premie                      dla młodych rolników. To dobry moment, aby zaktualizować swoją wiedzę i podążać za wymogami i potrzebami rolnictwa i rolników.  Takie spotkania poszerzają  wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną, a tym samym pozwalają  wykorzystać informacje teoretyczne w praktyce. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań,   konsultacji   oraz uczestniczyć  w dyskusji dotyczącej wypełniania wniosków projektowych. Edukacja i rozwój  poprzez podobne spotkania umożliwia uczniom odnalezienie się  w rzeczywistości gospodarczej  i prawidłowego wypełniania dokumentacji projektowej.

Dziękujemy pracownikom Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie –  Panu kierownikowi Bernardowi Chilczukowi i Pani Małgorzacie Maciejuk  za bezpośrednią współpracę z Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Marta Marecka-Gierej, Beata Waszczuk