Praktyki

Praktyki zawodowe u absolwenta naszej szkoły

W dniu 26 lutego br. uczniowie klasy III FTP wraz z opiekunami: Anną Świderską i Martą Marecką – Gierej odwiedzili po raz kolejny gospodarstwo absolwenta naszej szkoły – Sylwestra Olędzkiego.
Po ukończeniu szkoły w Jabłoniu Sylwek zaczął tworzyć własną historię danego miejsca
w miejscowości Choroszczynka. Obecnie gospodaruje na 230 ha gruntów, prowadzi  produkcję roślinną, awszystkie uprawy są podporządkowane pozyskaniu pasz dla bydła, ponieważ głównym profilem gospodarstwa jest hodowla bydła mlecznego ras: HF oraz Montbelriard.Pasze zielone
są zakiszane w silosach przejazdowych, które umieszczone są bezpośrednio za oborą,
na wybetonowanym placu.  W nowo wybudowanej, nowoczesnej hali znajduje się imponujący park maszyn.
W gospodarstwie można zaobserwować zaawansowane technologie, rozwinięte systemy
i technologie agrokulturowe i zootechniczne, automatyzację i komputeryzację gospodarstwa,
co zrobiło duże wrażenie na uczniach. Zaimponowała im także wiedza Sylwka, chęć realizacji pasji
i planów związanych z rolnictwem oraz produkcją: trudną i pracochłonną jaką jest hodowla bydła mlecznego.

Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z takich absolwentów jak Sylwester Olędzki. Mamy nadzieję, że przykład Sylwka zachęci uczniów naszej szkoły do wykonywania zawodu jakim jest rolnik.

Bardzo dziękujemy za życzliwość, cenne wiadomości i miłe przyjęcie naszej grupy. Życzymy dalszych sukcesów związanych z rolnictwem oraz w życiu osobistym.