Aktualności

Pomoc osobom z niepełnosprawnością

Informujemy, że uczniowie naszej szkoły, którzy posiadają Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół Orzekający, (nie mylić z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) mogą skorzystać z pomocy w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Jest to program Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępu do edukacji.

Informacje o programie znajdziecie w zaproszeniu.

Uczniowie spoza powiatu parczewskiego mogą uzyskać informacje na ten temat w swoim powiecie.

Jeżeli potrzebna będzie moja pomoc proszę o kontakt przez e-dziennik lub sekretariat szkoły.

Pedagog szkolny: Marta Lewczuk

 

Link do pliku w formacie PDF:
Zaproszenie do uczestnictwa w programie