Uncategorized

Pojazdy rolnicze 3BT

27-04-2020

Temat: Ustalenie nakładu pracy na wykonanie określonej naprawy lub usługi.

Celem lekcji jest ustalić nakład pracy na wykonanie określonej naprawy lub usługi.

I. Zapoznaj się z treścią Rozdziału 4. Czasochłonność wykonania napraw i usług dokumentu Dokumentacja oraz koszty napraw i obsługi zwracając szczególną uwagę na:

 1. Czasochłonność wykonywania przeglądów technicznych na przykładzie
  • Tabela 6.1. Przykład procesu technologicznego przeglądu technicznego P 3
   ciągników URSUS
 2. Czasochłonność wykonywania napraw na przykładzie
  • Tabela 6.2. Przykładowe normy czasu napraw samochodów
 3. Nakłady pracy na wykonanie usług związane są z rodzajem wykonywanej pracy i
  zastosowanym agregatem złożonym z ciągnika rolniczego i maszyny współpracującej:
  • Tabela 6.3. Przykładowe wskaźniki nakładu siły pociągowej
 4. Nakłady pracy na wykonanie wskazanych zabiegów produkcji rolniczej:
  • Tabela 6.4. Przykład normatywu wykonania orki głębokiej pługiem dwu- lub trzyskibowym na powierzchni 1 ha
  • Tabela 6.5. Przykład normatywu wykonania doprawiania gleby broną talerzową, kultywatorem lub broną zębową na powierzchni 1 ha
  • Tabela 6.6. Przykład normatywu wykonania nawożenia organicznego gleby roztrząsaczem
   obornika z ładowaczem lub przyczepą asenizacyjną i nawożenia mineralnego wykonywanego rozsiewaczem zawieszanym na powierzchni 1 ha przy założonej odległości do
   pola do 1 km

Opracował Leszek Koczkodaj