3BT (Tech)Zdalne Lekcje

Pojazdy rolnicze 3BT

24-04-2020

Temat: Ustalenie zakresu rzeczowego wykonanej naprawy.

I Otwórz dokument Dokumentacja i szacowanie kosztów naprawy

II. Na podstawie przykładowej faktury VAT str.10 ustal zakres rzeczowy wykonanych prac naprawczych.

III. Ustal nakład pracy w jednostkach roboczych (jr).

Opracował Leszek Koczkodaj