3BT (Tech)Zdalne Lekcje

Pojazdy rolnicze 3BT

6-04-2020

Temat: Kwalifikowanie ciągnika rolniczego do naprawy

Cel: uczeń rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie

Na podstawie materiału źródłowego Dokumentacja obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyszukaj i zapisz w zeszycie:

  1. Jakie informacje zawiera protokół zdawczo-odbiorczy sporządzany podczas przyjęcia ciągnika do obsługi technicznej – str. 7
  2. Jakie czynności wykonywane są podczas wstępnej oceny stanu technicznego ciągnika – str.8

Opracował: Leszek Koczkodaj      leszek.koczkodaj@gmail.com