Aktualności

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

W piątek 1 marca odbyło się spotkanie z rodzicami, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2018/2019. Podczas spotkania rodzicom uczniów przedstawiono wyniki klasyfikacji semestralnej, osiągnięcia uczniów oraz poinformowano o przeprowadzonych w szkole remontach i zakupach poczynionych na rzecz wzbogacenia bazy dydaktycznej. W ramach działań profilaktycznych odbyła się prezentacja filmu „Stop dopalaczom”, rodzice otrzymali także ulotki informacyjne dotyczące depresji wśród nastolatków. Zebranie zakończyło się indywidualnymi spotkaniami rodziców z wychowawcami klas.