Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1BT

05.06.2020r. Temat: Wykorzystanie programów komputerowych ułatwiających wykonywanie prac w produkcji roślinnej

Celem lekcji jest poznanie programów komputerowych ułatwiających wykonywanie prac w produkcji roślinnej.

W ostatnim okresie na rynku pojawiły się specjalistyczne systemy komputerowe wspomagające działalność przedsiębiorstw rolniczych. Rolnicy mogą wybierać w szerokiej palecie dostępnego oprogramowania, które umożliwia kompleksowe zarządzanie  począwszy od nadzorowania spraw finansowych i analizę danych, poprzez wspomaganie rolnictwa precyzyjnego, aż po szerokie możliwości pracy na wirtualnych mapach.  https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/353-wrzesien-pazdziernik-nr-69/rolnictwo-w-unii-europejskiej/789-technologie-it-w-rolnictwie

PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE

AgroAsystent

Zakres: zarządzanie gospodarstwem w produkcji roślinnej

Przeznaczony dla rolników prowadzących dowolne zasiewy, niezależnie od posiadanego areału–program komputerowy wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym w produkcji roślinnej.

NawSald

Zakres: sporządzanie planów nawożenia

Program Naw Sald jest przeznaczony dla producentów rolnych oraz doradców rolniczych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi. ‘

MacroBil

Zakres: bilansowanie składników pokarmowych

Plano RSN

Zakres: plany nawozowe z kontrolą bilansu składników NPK

Agro System

Kompleksowy, wielofunkcyjny program do obsługi wniosków o dopłaty, gospodarstw rolnych oraz działalności związanej z produkcją roślinną i hodowlą zwierząt.

RolnikON

Zakres: zarządzania gospodarstwem

Szczegółowo  programy znajdziecie opisane:

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Programy komputerowe dla rolnictwa

https://www.cdr.gov.pl/pol/bazy/Programy_komputerowe_w_rolnictwie_zestawienie.pdf

PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE

https://www.kalendarzrolnikow.pl/1835/komputerowe-programy-do-wsparcia-gospodarstwa-rolnego-cz-1-produkcja-roslinna

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INTERNETU GWARANCJĄ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM

http://www.karniewo.pl/asp/pliki/aktualnosci/(wykorzystanie_komputera_materialy_szkoleniowe_fapa_combidata).pdf

 

Na lekcji możecie skorzystać z programów podanych niżej

  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie:

Aplikacje: do sporządzania planu nawożenia azotem, do wyliczania maksymalnych dawek azotu

https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2784-aplikacje-do-sporzadzania-planu-nawozenia-azotem-do-wyliczania-maksymalnych-dawek-azotu

  1. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie:

Doradztwo nawozowe

https://www.schr.gov.pl/p,160,doradztwo-nawozowe

  1. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach

PROGRAMY DORADCZE DOSTĘPNE ON LINE

http://www.npr.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=96

jako aktywność na lekcji przesłać informacje

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz