Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1BT

24.04.2020r. Temat: Zasady układania zmianowań. Typy płodozmianów.

Celem lekcji jest poznanie zasad układania zmianowań oraz omówienie typów płodozmianów.

 1. Zasady układania zmianowań.
 2. Przykłady płodozmianów
 3. Ćwiczenia w układaniu płodozmianów.
 4. Typy płodozmianów

Ad.1    Zasady układania płodozmianów

 • Rotację zmianowania rozpoczynamy od rośliny okopowej,
 • Pola płodozmianu powinny być zbliżonej wielkości,
 • Ustalamy kolejność uprawy roślin

Wykonaj:

Grupowanie roślin,

 • Oblicz strukturę zasiewów,
 • Ustal liczbę pól w płodozmianie,
 • Ustal kolejność uprawy roślin w płodozmianie
 • Przedstaw w formie „tabeli płodozmianowej”
 • PREZENTACJA      Płodozmian zasady

 

  • Ad. 2  Przykłady płodozmianów
  • Płodozmian norfolski – od tego się zaczęło.

   1. rok – okopowe nawożone obornikiem

   2. rok – jęczmień jary + wsiewka koniczyny

   3. rok – koniczyna

   4. rok – zboża ozime (pszenica lub żyto).

   Został wprowadzony w XVIII w. w hrabstwie Norfolk w Anglii.

   W początkowym okresie gospodarki płodozmianowej plony uległy prawie podwojeniu, w porównaniu do systemu ugorowego, gdzie plon zbóż wynosił ok. 1 t/ha

    

   II. Przykład płodozmianu na glebach słabych (V klasy).

   1. Ziemniak xx.

   2. Mieszanka zbożowa x.

   3. Łubin żółty.

   4. Żyto x + wsiewka seradeli.

   Uwagi do płodozmianu II:

   – na glebach słabych łatwo wypłukiwane są składniki nawozowe, głównie azot,

   Ad.3  Ćwiczenia w układaniu płodozmianów.

 • Przykłady płodozmianów:

 

 • płodozmian 3-letni:   ziemniaki, jęczmień jary, żyto,płodozmian 4-letni:   ziemniak, jęczmień jary, groch, żyto,

  płodozmian 5-letni:    ziemniak, jęczmień jary, żyto, groch, pszenica.

 • Rodzaje międzyplonów ( poplonów ):międzyplon ścierniskowy,

  międzyplon ozimy, ( rośliny ozime )

  wsiewka, ( motylkowate drobnonasienne i trawy)

  plon wtóry. ( rośliny uprawiane po poplonie ozimym )

 •  

  Przykład płodozmian przeciwerozyjny z udziałem międzyplonów:

  1. Ziemniaki++
  2. Pszenica ozima + wsiewka lucerny z trawami
  3. Lucerna z trawami
  4. Lucerna z trawami
  5. Rzepak ozimy + wsiewka poplonowa
  6. Pszenica ozima + poplon ozimy

  Prezentacja do oceny

Ad.4    Typy płodozmianów

Podział płodozmianów ze względu na strukturę zasiewów

Polowe

 • zbożowe – powyżej 60% powierzchni zbóż
 • okopowe – powyżej 25% powierzchni zajmują rośliny okopowe
 • przemysłowe – powyżej 25% po-wierzchni zajmują rośliny przemysłowe:

Paszowe : powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny przeznaczone na paszę

 • pastewne – powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny pastewne
 • przypodwórzowe – źródło paszy dla ferm hodowlanych
 • przemienno-pastwiskowe lub łąkowe – część gruntów ornych używana jest jako łąka bądź pastwisko przez 4–8 lat

Specjalne

 • przeciwerozyjne – zawierające rośliny chroniące glebę przed erozją
 • nasienne – powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny przeznaczone na wyda-nie nasion
 • warzywne – w gospodarstwach ogrodniczych

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz