Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1BT

03.04.2020r.  Temat: Podstawowe pojęcia dotyczące zmianowania.

Punkty do wpisania do zeszytu: ( opisujecie każdy punkt )

 1. Systemy produkcji roślin.
 2. Pojęcia dotyczące zmianowania (zmianowanie, następstwo, człon zmianowania, przedplon, roślina następcza, płodozmian, rotacja, monokultura)  Prezentacja:     Podstawowe pojęcia dotyczące zmianowania
 3. Prezentacja z której będziecie korzystać przez 3 lekcje

  Podstawowe pojęcia zmianowanie;   https://slideplayer.pl/slide/1217093/

  Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

  Pozdrawiam

  Maria Korpysz