Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1B4

21.05.2020r. Temat: Charakterystyka i przygotowanie sadzeniaków

Celem lekcji jest poznanie zasad sadzenia oraz przygotowanie materiału sadzeniakowego

 

Przygotowanie sadzeniaków do sadzenia

 

Przebieranie i sortowanie ziemniaków

30-40 mm – bulwy małe

40-50 mm – bulwy średnie

50-55 mm – bulwy duże

 

Pobudzanie do kiełkowania

 rozpoczynamy na 2-3 tygodnie przed sadzeniem

 umieszczamy bulwy w pomieszczeniu o temp. 8-10oC, luzem lub w workach, pomieszczenie ciemne

 dobrze pobudzone sadzeniaki w zagłębieniach oczek mają białe kiełki długości 2-3 mm, które nie obłamują się w czasie sadzenia mechanicznego

 pobudzenie pozwala na

–  odrzucenie bulw niezdolnych do kiełkowania

–  przyspiesza wschody

– powoduje wzrost plonu o 2-4 t z 1 ha

 

Podkiełkowywanie ziemniaków

 odbywa się 4-5 tyg. przed sadzeniem.

 bulwy układamy w 2-3 warstwach, w ażurowych skrzynkach, w pomieszczeniu z dobrym oświetleniem (naturalnym lub sztucznym przez 10-12 godzin) o temp. 12 – 15 oC

 po kilku tyg. w oczkach pojawiają się kiełki grube o wysokości 1-2 cm owłosione i zabarwione

 zabieg podkiełkowywania sadzeniaków wpływa na

– znaczne przyspieszenie i wyrównanie wschodów

–  zwiększenie odporności na porażenie chorobami zwłaszcza rizoktoniozą

 zmniejszenie szkód spowodowanych przez zarazę ziemniaczaną

 kilkakrotnie większy plon, przyrost plonu o ok. 80% w

 

Termin sadzenia

 gdy gleba na głębokości 10 cm ogrzeje się do temperatury 6-8oC

 termin fenologiczny sadzenia gdy kwitnie mniszek lekarski, rozwijają się liście agrestu i pękają pąki brzozy (u nas ok. 15 kwietnia)

 dzięki wcześniejszemu podkiełkowywaniu bulw sadzeniaki można sadzić już przy temperaturze gleby około 5-6 oC na głębokości 10 cm, a przy temperaturze 3-4 oC, gdy zastosuje się okrywę w postaci folii lub włókniny.

 

Technika sadzenia

szerokość międzyrzędzi

62,5 cm, 67,5cm lub 75 cm.

 zależny od szerokości rozstawu kół w ciągniku

gęstość sadzenia

uzależniona jest od wielkości sadzeniaków

 bulwy małe 20-25 cm

 bulwy średnie 25-35 cm

 bulwy duże 30-40 cm

 

głębokość sadzenia (od podstawy sadzeniaka do powierzchni pola)

4-6 cm na glebach cięższych

6-8 cm na glebach lekkich

 

obsadza roślin (dla sadzeniaków średnich) – 50 tys. szt. na ha

ilość sadzeniaków – 2,5-3,5 t/ha

 

Technika i metody sadzenia

Sposób sadzenia zależy od rodzaju sadzonego materiału. W Polsce najczęściej sadzimy:

– bulwy ziemniaka,

– rozsadę (np. tytoniu, brukwi, kapusty),

– sadzonki nasienne (wysadki), czyli korzenie okopowych przeznaczonych do produkcji

nasion (np. burak, marchew),

– pędy podziemne (np. chmielu).

 

Technika sadzenia ziemniaków wiąże się z plonowaniem, pielęgnacją i zbiorem.

Zmechanizowanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych jest możliwe tylko wtedy, gdy

szerokość międzyrzędzi wynosi 1/2 rozstawu kół ciągnika, tj. 62,5cm. Gęstość sadzenia

(odległość między bulwami w rzędzie) zależy od:

– wielkości sadzeniaków (sadzeniaki małe, około 40g, sadzi się co 20cm w rzędzie,

średnie, około 70g, co 30–40cm w rzędzie, a duże, około 120g, co 40–50cm w rzędzie),

– żyzności gleby (im gleba żyźniejsza, tym powierzchnia pod jedną roślinę może być

mniejsza, a więc można gęściej sadzić),

– kierunku użytkowania (ziemniaki przeznaczone na reprodukcję i jadalne na wczesny

zbiór sadzi się gęściej niż ziemniaki przeznaczone na cele pastewne czy przemysłowe),

– parametrów technicznych maszyn.

 

Niezależnie od metody sadzenia, głębokość sadzenia nie może być większa niż 5–7cm od

podstawy sadzeniaka do wyrównanej powierzchni pola. Głębokość sadzenia wpływa na przebieg wschodów i rozwój roślin.

 

Ziemniaki możemy sadzić:

– ręcznie pod znacznik lub dołownik; bulwy umieszcza się równomiernie i na tej samej

głębokości, po sadzeniu rzędy należy obsypać obsypnikiem,

– sadzarką – sposób najmniej pracochłonny, zapewniający dużą równomierność głębokości

sadzenia; sadzarka uszkadza kiełki u ziemniaków podkiełkowanych. Przy tym sposobie sadzenia bulwy powinny być podobnej wielkości.

 

Wykonywanie sadzenia ziemniaków

Aby wykonać sadzenie, powinieneś:

1) przygotować sadzeniaki,

2) ocenić przygotowanie pola do sadzenia,

3) ustalić głębokość i gęstość sadzenia,

4) dobrać i przygotować maszyny i narzędzia do sadzenia,

5) wykonać sadzenie,

6) sprawdzać co pewien czas, jakość sadzenia.

Optymalny termin sadzenia https://polifoska.pl/porady/234-optymalny-termin-sadzenia-ziemniakow

Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami  https://www.rynek-rolny.pl/artykul/sadzenie-ziemniakow-zgodne-z-zasadami-jak-i-kiedy-zobacz.html

 

Odpowiadamy na zadania testowe i odsyłamy do sprawdzenia:

Optymalny termin sadzenia ziemniaków następuje, kiedy gleba do głębokości 10cm ogrzeje się do temperatury

1-2 oC

5-6 oC

7-8 oC

3-4 oC

Zabieg podkiełkowywania sadzeniaków jest pracochłonny i dlatego jest polecany tylko przy     uprawie ziemniaków

na wczesny zbiór

przemysłowych

pastewnych

na chipsy

 

Przy mechanicznej uprawie ziemniaków rozstaw rzędów należy ustawić na wymiar

a.)12 cm              b)30 – 40 cm               c) 8 cm               d)  62 – 70 cm

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl

Maria Korpysz