Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa.

  1. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na otoczenie.

Na funkcjonowanie firmy wpływa wiele czynników – stanowią one bliższe i dalsze otoczenie.   (zagadnienia –bliższego i dalszego otoczenia firmy  omówiłam na poprzedniej lekcji 25.03.2020). Aby dobrze podejmować decyzje w każdej fazie  rozwoju przedsiębiorstwa, można zastosować elementy (reguły)  marketingu.

  1. Elementy marketingu mix –  tak zwane 4 P  to :    1)produkt,  2)cena,  3)promocja, 4)dystrybucja.

POLECENIE:  Proszę przeczytaj materiał dydaktyczny zamieszczony na portalu  https://epodreczniki.pl   zakładka szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna→ Kształcenie ogólne →podstawy przedsiębiorczości → blok Powstanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa → temat MARKETING

  1. Karta pracy  Otoczenie firmy KARTA PRACY

Uzupełnioną  kartę  pracy wyślij do dnia 01.04. (środa) na mojego  e-maila  beata.klasa12@gmail.com

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie drogą e-mail lub e-dziennik.

Pozdrawiam, Beata Waszczuk