Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Działania promocyjne.

1.Pojęcie działań promocyjnych.

Działania promocyjne to działania marketingowe, mające na celu zwiększenie popytu na oferowane towary i usługi. Celem działań promocyjnych jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

2.Formy działań promocyjnych.

1)Reklama jest multimedialnym tekstem kultury masowej. To płatny, nieosobowy przekaz informacji, pochodzący od konkretnego nadawcy, wykorzystujący masowe środki przekazu (np. radio, TV, prasa), którego celem jest zdobycie przychylności i wywieranie wpływu na adresatów. Wyróżnia się m.in. reklamę telewizyjną, radiową, prasową, wydawniczą (np. ulotki, foldery, katalogi, kalendarze), reklamę zewnętrzną (np. plakaty, billboardy), reklamę internetową to ulotki reklamowe wysyłane pocztą internetową.

2)Promocje cenowe polegają na sezonowych obniżkach cen towarów i usług np. obniżka cen kolekcji zimowej odzieży pod koniec sezonu. Promocje cenowe mogą mieć też inne formy np. „dwie herbaty w cenie jednej”.

3)Akwizycja polega na tym, że sprzedawca (akwizytor) osobiście kontaktuje się z potencjalnym nabywcą.

4)Public relations polega na kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy, budowaniu zaufania klientów do firmy lub produktu, zyskiwania i utrzymania społecznej akceptacji np. poprzez sponsoring, akcje charytatywne.

5)Sponsoring polega na finansowaniu różnych instytucji i wydarzeń w zamian za promowanie firmy i oferowanych przez nią towarów i usług np. poprzez fundowanie nagród w konkursach i teleturniejach, finansowanie produkcji filmowej, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Duże firmy finansują działalność klubów sportowych oraz indywidualnych zawodników. W zamian ich logo znajduje się na strojach zawodników, banerach, parkietach boisk.

Zadanie do wykonania. Odpowiedz na pytania:

1) W jakim celu (po co) podejmuje się działania promocyjne?

2)Co to jest public relations?

3)Jakie działania podejmują firmy w ramach public relations?

4)Podaj cztery przykłady sponsoringu.

5)Na czym polega lub z czym związane jest „lokowanie produktu”.

Do odpowiedzi wykorzystaj notatkę z lekcji i stronę:

http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-8-jak-przyciagnac-klientow-dzialania-marketingowe/

Odpowiedzi do ćwiczenia  proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość ĆW imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac do 24.04.2020 (do piątku)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk