Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

1.Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują swoje przedsiębiorstwo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestracja w CEIDG polega na złożeniu wniosku drogą elektroniczną lub bezpośrednio w urzędzie gminy, który jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS lub KRUS, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą powinien otworzyć rachunek bankowy, wyrobić pieczątkę oraz powiadomić odpowiednie instytucje kontrolne (w zależności od prowadzonej działalności) Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Handlową, Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

2.Działalność wymagająca dodatkowych zezwoleń.

Niektóre rodzaje działalności, poza ich zarejestrowaniem wymagają uzyskania dodatkowych koncesji, licencji lub pozwoleń. Dodatkowych zezwoleń wymaga:

-prowadzenie kantoru wymiany walut,

-składowanie odpadów,

-wytwarzanie broni i amunicji oraz handel nimi

-rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

-wytwarzanie i przetwarzanie paliw i energii

-prowadzenie usług detektywistycznych.

3.Polecenia i zadania do wykonania.

Odpowiedz na pytania: 1)Wymień dwie cechy jednoosobowej działalności gospodarczej. 2)Podaj wady i zalety jednoosobowej działalności gospodarczej (po dwa przykłady).Do odpowiedzi  wykorzystaj treści na stronie

https://epodreczniki.pl/a/przedsiebiorstwo—zasady-dzialania/D1HPAU9pS

Odpowiedzi na  proszę odesłać na e- maila beata.klasa12@gmail.com  

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,   Beata Waszczuk