Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

01.06.2020 Temat: Kariera zawodowa przedsiębiorcy.

Kariera to zestaw związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego zawodowego życia danej osoby.

Rozwój kariery polega na ciągłym doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu doświadczeń umożliwiających osiąganie własnych celów zawodowych oraz przygotowaniu dobrego planu.

Kariera zawodowa ma charakter indywidualny i najczęściej jest uzależniona od pojedynczych decyzji danej osoby. W momencie planowania kariery zawodowej warto określić obszary, w których chcemy się rozwijać i zastanowić się, co jest dla nas tak naprawdę sukcesem.

Sukces zawodowy to stosowanie zasad uczciwej konkurencji, etyczne postępowanie, społeczna odpowiedzialność biznesu, kreatywność, wyobraźnia i chęć ciągłego rozwoju.

ZADANIE DO WYKONANIA: Wyszukaj i przeanalizuj przykłady polskich i zagranicznych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces prowadząc działalność gospodarczą (przykłady z rynku międzynarodowego lub krajowego). Opisz jeden z nich.

Pracę proszę efety pracy przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Kariera zawodowa imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania).

Termin przesyłania prac 05.06.2020 (max do piątku).

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk