Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl.2BT

Temat: Formy zatrudnienia.

1.Podstawowe formy zatrudnienia

a)umowa o pracę

b)umowy cywilnoprawne (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menadżerski).

2.Umowa o pracę – ten rodzaj umowy jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Umowa o pracę zawiera:

-rodzaj pracy,

-miejsce jej wykonywania,

-wynagrodzenie,

-wymiar czasu pracy

-termin rozpoczęcia pracy.

3.Rodzaje umów o pracę . Biorąc pod uwagę czas, na który jest zawierana umowa wyróżnia się:

-umowę na czas nieokreślony,

-umowę na okres próbny (do 3 miesięcy),

-umowę na czas określony,

-umowę na czas wykonania danej pracy,

-umowę na zastępstwo.

4.Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

a)porozumienie stron,

b)rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,

c)rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

d)rozwiązanie umowy wskutek upływu czasu, na który została zawarta.

Rozwinięcie zagadnień do lekcji w materiale dydaktycznym:

http://www.podrecznik.edugate.pl/4-rynek-pracy/4-5-formy-zatrudnienia-pracownika/

Przypominam i proszę o przesłanie ćwiczenia z poprzedniej lekcji nt. Rozmowa kwalifikacyjna

Pozdrawiam, Beata Waszczuk