2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2 FTP

Temat: METODY POSZUKIWANIA PRACY. ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV).

  1. Aktywne metody poszukiwania pracy to docieranie do pracodawców i przedstawianie im własnej oferty.
  2. Pasywne metody poszukiwania pracy polegają na odpowiadaniu na oferty pracy przedstawiane przez pracodawców.
  3. Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez: wolontariat, praktyki zawodowe, staże zawodowe (uczniowskie, z urzędu pracy, organizowane przez pracodawców). Notatka w załączniku  Lekcja PP1 Metody poszukiwania pracy
  4. Życiorys zawodowy (CV) i jego zawartość:  dane personalne, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, języki obce, umiejętności i dodatkowe atuty, szkolenia, zainteresowania.

 

Ćwiczenie 1. Sporządź swój życiorys zawodowy tylko w oparciu o schemat zawartości życiorysu w punkcie 4 i notatce w załączniku to jest   Lekcja PP2 List motywacyjny i życiorys CV

Proszę sporządzony Życiorys CV  wyślij do dnia 01.04. (środa)  na mojego e-maila beata.klasa12@gmail.com

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk