2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy przedsiębiorczości kl.2 BT

Temat: Życiorys zawodowy (CV).

1.Życiorys zawodowy (CV) to dokument zawierający uporządkowane informacje o kandydacie na stanowisko pracy.

2.Zawartość życiorysu

DANE PERSONALNE takie jak imię i nazwisko , e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, data urodzenia powinny znajdować się w górnej sekcji dokumentu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE powinno się zaczynać od ostatniego lub obecnego miejsca pracy, a w przypadku niewielkiego doświadczenia należy podać praktyki, staże, wolontariat np. 01.10.2019 praktyka zawodowa w ….. (podaj w jakiej firmie lub gospodarstwie)

WYKSZTAŁCENIE na początku należy wpisać ostatnio ukończoną lub obecną szkołę. Podajemy datę rozpoczęcia nauki, nazwa szkoły, typ kształcenia np. 01.09.2018 – nadal Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, technikum, zawód: technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

JĘZYKI OBCE należy wymienić, te które znasz i określić stopień ich znajomości np. język angielski-poziom podstawowy albo zaawansowany

UMIEJĘTNOŚCI I DODATKOWE ATUTY jeśli dotyczą obsługi specjalistycznych programów komputerowych trzeba podać jakie to programy, prowadzenia samochodu –jaka kategoria, należy tez wymienić te cechy swojego charakteru i umiejętności, które mogą być przydatne w pracy o którą się ubiegamy np. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, punktualność itd.

SZKOLENIA podajesz datę i nazwę kursu lub szkolenia

ZAINTERESOWANIA szczegółowo, jeśli np. sport to wskaż jaka dziedzina 

Na samym końcu Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 , poz.10000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 ▪ na końcu pod tekstem, bliżej prawej strony –  podpis

3.Ćwiczenie. Sporządź swój życiorys zawodowy tylko w oparciu o punkty  w notatce do lekcji i wyżej wymieniony schemat życiorysu.

Proszę wyślij do dnia 03.04. na mojego e-maila beata.klasa12@gmail.com

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres,  dziennik elektroniczny lub grupę.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk