Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1CB

Temat: Główne instrumenty marketingowe.

1.Pojęcie marketingu.

Marketing – w ujęciu szerokim, to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu instytucje i jednostki poprzez wzajemną wymianę towarów i usług uzyskują to czego pragną i potrzebują. Działania marketingowe z jednej strony – w odniesieniu do klienta – to korzyści, a z drugiej strony – w odniesieniu do firmy – to zysk przez satysfakcję klienta. Na działania marketingowe firmy składają się: rozpoznanie i budowanie potrzeb klientów, przygotowanie odpowiednich produktów, dostarczenie ich nabywcom w odpowiednim miejscu, czasie, cenie, zapewnienie klientom satysfakcji, dążenie do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.

2.Instrumenty marketingowe tzw. marketing – mix.

Zestaw instrumentów wykorzystywanych w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa określa się jako marketing-mix.  Marketing mix tworzą 4 elementy:

  • produkt, czyli wszystkie towary i usługi, które przedsiębiorstwo oferuje na rynku,
  • cena, czyli suma pieniędzy, którą płaci klient, aby nabyć określony produkt,
  • dystrybucja, czyli wszystkie te działania przedsiębiorstwa, które sprawiają, że produkt jest dostępny na rynku i konsument może go nabyć,
  • promocja, czyli wszystkie te działania przedsiębiorstwa, których celem jest informowanie o zaletach produktu i nakłanianie docelowych klientów do jego zakupu.

3.Promocja i instrumenty promocji.

PROMOCJA to sposób informowania o produkcie, drogi pozyskiwania klientów, rodzaje i liczba reklam, wysokość środków przeznaczonych na promocje.

Instrumenty promocji:

1)Reklama jest to płatny, nieosobowy przekaz informacji, pochodzący od konkretnego nadawcy, wykorzystujący masowe środki przekazu (np. radio, TV, prasa), którego celem jest zdobycie przychylności i wywieranie wpływu na adresatów. Wyróżnia się m.in. reklamę telewizyjną, radiową, prasową, wydawniczą (np. ulotki, foldery, katalogi, kalendarze), reklamą zewnętrzną (np. plakaty, billboardy), ulotki reklamowe wysyłane pocztą internetową.

2)Promocja sprzedaży to zbiór technik, których celem jest szybki wzrost sprzedaży produktu przez przyznanie konsumentom lub sprzedawcom określonych korzyści. Korzyści te zazwyczaj obowiązują w ściśle określonym czasie. Przykłady promocji sprzedaży to: wystawy, targi, kiermasze, pokazy, degustacje, demonstracje w domu klienta, przeceny towarów, konkursy, sprzedaż z bonifikatą, kupony.

3) Sprzedaż osobista oznacza prezentowanie oferty przedsiębiorstwa przez bezpośrednie kontakty sprzedawców z nabywcami.

4) Public relations to działania mające na celu zdobycie zaufania opinii publicznej dla przedsiębiorstwa oraz stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Przykłady to: stoiska informacyjne o przedsiębiorstwa na targach, foldery przedsiębiorstwa, ulotki reklamowe o przedsiębiorstwie, listy okolicznościowe, wystawy prezentujące przedsiębiorstwo, organizowane przez nie konferencje, seminaria, sympozja, udzielane wywiady, tworzone reportaże, relacje dla prasy, audycje radiowe czy sponsoring [Sponsoring jest to forma promocji polegająca na finansowaniu wydarzeń sportowych, kulturalnych lub społecznych, instytucji lub osób i wykorzystywanie tego faktu do promocji przedsiębiorstwa będącego sponsorem.

5) Marketing bezpośredni to sposób komunikacji, polegający na tworzeniu bezpośredniej relacji między przedsiębiorstwem a jego klientami. Stanowi on specyficzne połączenie reklamy ze sprzedażą. Przykładem marketingu bezpośredniego mogą być: marketing katalogowy, marketing poczty bezpośredniej, telemarketing, marketing bezpośredniej relacji przez telewizję, radio, gazetę codzienną i czasopisma, media zindywidualizowanego kontaktu w internecie: e-mail oraz spersonalizowane strony WWW, SMS, MMS, WAP.

Materiały do powtórzenia w linku

http://www.podrecznik.edugate.pl/6-planowanie-przedsiewziecia-i-analiza-rynku/6-8-jak-przyciagnac-klientow-dzialania-marketingowe/

Pozdrawiam, Beata Waszczuk