Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1CB

23.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości – przedsiębiorstwo.

Celem lekcji jest usystematyzowanie wiadomości z zakresu:

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw-formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa indywidualne, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa publiczne (państwowe i komunalne).

2.Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

3.Otoczenie przedsiębiorstwa.

4.Finansowanie działalności gospodarczej.

5.Główne instrumenty marketingowe.

6.Działania promocyjne.

7.Formy opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk