Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn IBT, IB4

Temat: Charakterystyka form składowania produktów. Organizacja magazynów w  rolnictwie

Data:03.06.2020 ( dla klasy I BT)

Data: 03.06.2020 oraz 04.06.2020 ( dla klasy I B4)

Ilości lekcji: 2

Materiały do pracy:

Proszę o zapoznanie się materiałem z pliku od punktu 3

Transport i magazynowanie

Proszę o przysłanie zaległych prac jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny albo e – mailowo.

Pozdrawiam

Marek Osek