Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn I BT , I B4

Temat : Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń

Data: 01.04.2020 ( dla klasy I BT)

Data 01.04.2020 oraz 02.04.2020 ( dla klasy I B4)

ilość jednostek lekcyjnych : 2

Poniżej udostępniam materiały do zapoznania i przeanalizowania.

DTR filmy

dokumentacja techniczno – ruchowa maszyn i narzedzi

Poprzez dziennik elektroniczny wysłałem Wam zadania i polecenia do wykonania i odesłania na mojego meila .

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny albo e – meilowo.

Pozdrawiam

Marek Osek