Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn 2BT 30.04.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Rezystory

O rezystorach mówiliśmy już trochę na lekcjach elektrotechniki. Ze względu na to, że rezystor jest jednym z najważniejszych elementów elektronicznych, poświęcimy mu jeszcze jedną lekcję.

Funkcją rezystora w obwodzie elektronicznym jest ograniczenie wartości przepływającego prądu. Zjawiska towarzyszące temu ograniczeniu wartości prądu zostały opisane w znanym wam już prawie Ohma. O innych istotnych cechach rezystora dowiecie się z poniższego filmu.

Napiszcie notatkę, w której wskażecie najważniejsze parametry rezystorów i prześlijcie mi ją na messenger w postaci pliku word.

W przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski