Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn 2BT 08.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Akumulatory

Akumulator to podobnie jak poznany na poprzedniej lekcji kondensator, magazyn energii elektrycznej. Jego funkcja w układach elektrycznych jest jednak nieco inna niż kondensatora. Akumulatory mają nam zapewnić szybki dostęp do prądu o stosunkowo dużej wartości i jednocześnie być w stanie przechować energię tego prądu w jak najdłuższym czasie. Od kondensatorów nie wymaga się długiego czasu przechowywania energii, gdyż i tak zazwyczaj pracują w trybie ładowania/rozładowania z dużą częstotliwością. Akumulator jest chemicznym źródłem energii. Poniżej wklejam link do filmu instruktażowego. Po obejrzeniu napiszcie notatkę, w której wyjaśnicie w jaki sposób akumulator kwasowy magazynuje energię. Jakie procesy chemiczne zachodzą w jego wnętrzu? I dlaczego w określonych warunkach, akumulator stwarza zagrożenie wybuchowe.

Notatkę prześlijcie jak zawsze. W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski