Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn 2BT 05.06.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Tranzystory

Kontynuujemy tematykę tranzystorów. Dzisiaj zajmiemy się tranzystorami unipolarnymi.

Tranzystory unipolarne (tranzystory polowe) to takie, w których prąd płynie przez półprzewodnik o jednym typie przewodnictwa. Prąd wyjściowy jest w nich funkcją napięcia sterującego.

W obszarze półprzewodnika z dwiema elektrodami: źródłem (S) i drenem (D) tworzy się tzw. kanał, którym płynie prąd. Wzdłuż tego obszaru umieszczona jest trzecia elektroda, zwana bramką (G). Napięcie przyłożone do bramki zmienia przewodnictwo kanału, wpływając w ten sposób na płynący prąd. W tranzystorach MOSFET bramka jest odizolowana od kanału warstwą dielektryka, a w tranzystorach polowych złączowych (JFET) spolaryzowanym w kierunku zaporowym złączem p–n.

Tranzystory typu MOSFET składają się z:

  • bramki G (ang. gate) w postaci metalizowanej powłoki,
  • izolatora z tlenku krzemu, oddzielającego bramkę od innych podzespołów,
  • podłoża B (ang. body) – półprzewodnik domieszkowany przeciwnie do rodzaju kanału,
  • drenu D (and. drain) i źródła S (ang. source), które są obszarami w podłożu o domieszkowaniu przeciwnym do niego.

 

W ramach podsumowania wiedzy o tranzystorach, sporządźcie notatkę o podstawowych różnicach pomiędzy tranzystorami bipolarnymi a unipolarnymi.

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski.