Uncategorized

Podstawy konstrukcji maszyn 2 BT 17.04.2020

Szanowna Młodzieży.

Temat: Zabezpieczenia elektryczne przeciwporażeniowe.

Kontynuując zagadnienie rozpoczęte na ostatniej lekcji, dzisiaj zajmiemy się dokładniej, jednym z rodzajów ochrony przeciwporażeniowej tj. stosowaniem wyłączników różnicowoprądowych. Urządzenia te są obecnie obowiązkowym elementem każdej nowo oddawanej instalacji elektrycznej w budownictwie.Wszystkie niezbędne informacje przekazuje Wam w pliku. Pomocny w zrozumieniu zasady działania wyłącznika będzie także poniższy film.

Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego

Po zapoznaniu się z przekazanym materiałem proszę Was o przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  1. Jakie warunki muszą zaistnieć aby wyłącznik różnicowoprądowy zadziałał?

    Odpowiedzi prześlijcie na mojego messengera lub na adres mailowy. W przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie na messenger.
    Pozdrawiam
    Tomasz Wiśniewski