Uncategorized

Podstawy gastronomii – IP4

25.06 2020.

Temat: Utrwalenie wiadmości

Celem lekcji jest usystematyzowanie wiadomości z przedmiotu.

Zagadnienia do powtórzenia

  1. Podstawowe pojęcia gastronomiczne
  2. Klasyfikacja żywności
  3. Podział składników pokarmowych
  4. Proces technologiczny
  5. Chrakterystyka surowców
  6. Metody oceny żywności

Życzę dobrego i bezpiecznego wypoczynku

Pozdrawiam . J Zając