Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

07.05.2020 r.

Temat : Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna określa działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną

Swoim zasięgiem GMP obejmuje:

  1. Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością
  2. Identyfikacja dostawców
  3. Przechowywanie wyrobów gotowych
  4. Jakość zdrowotna wyrobów gotowych
  5. Identyfikacja wyrobów gotowych
  6. Przestrzeganie procedur procesu technologicznego
  7. Założenia procesów technologicznych
  8. Jakość zdrowotna surowców

W celu realizacji tematu proszę o zapoznanie się z prezentacją

Dobra Praktyka Produkcyjna

https://centrum.jakosci.pl/standard.jakosc-i-bezpieczenstwo-zdrowotne-zywnosci-systemy-zapewnienia-jakosci.html

Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami, proszę krótko scharakteryzować zakres GMP w poszczególnych punktach

Pozdrawiam Teresa Szymoniuk