Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

Dzień dobry

04.06.2020r.

Temat: Pojęcie i zakres normalizacji. Typy i cechy norm – 2 godziny lekcyjne

Cel lekcji: poznanie pojęcia i zakresu normalizacji oraz typów i cech norm

Normalizacja jest działalnością zmierzającą do optymalnego uporządkowania danej dziedziny, ujednolicenia wymagań dotyczących cech produktów, czynności produkcyjnych i usługowych oraz ujęcie tych ustaleń w normy przeznaczone do powszechnego i wielokrotnego stosowania

Norma to dokument przyjęty na zasadzie ogólnego porozumienia i zatwierdzony przez krajową jednostkę normalizacyjną , ustalający powszechnej możliwe do wielokrotnego zastosowania zasady, wytyczne i charakterystyki odnoszące się do  różnych rodzajów działalności lub wyników.

CEL ZASTOSOWANIA NORM- uzyskanie optymalnego uporządkowania w określonym zakresie.

Jednostką normalizacyjną w Polsce jest  Polski Komitet Normalizacyjny – PKN

Zagadnienia do zapisania w zeszycie

  1. Pojęcie normalizacji
  2. Cele stosowania normalizacji
  3. Korzyści ze stosowania normalizacji
  4. Pojęcie normy
  5. Podział norm
  6. Typy norm
  7. Budowa normy

Treści do lekcji znajdziecie  w prezentacji

normalizacja w gastronomii i receptury

Proszę  opracować zagadnienia i przesłać na mój adres: teresa.szymoniuk@wp.pl