Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

28.05.2020r.

Temat Znaki na opakowaniach

Cel lekcji: poznanie nowych znaków na opakowaniach

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

1. Znaki na opakowaniach

a. ogólne oznakowania na opakowaniach

b. oznaczenia na opakowaniach spożywczych

Poznaliście już znaki ekologiczne na opakowaniach. Na dzisiejszej lekcji poznacie  różne oznaczenia na opakowaniach.

znaki na opakowaniach

Proszę dokładnie przyjrzeć się prezentowanym oznaczeniom zamieszczonym na opakowaniach i je zapamiętać , ponieważ często występują w testach egzaminacyjnych