Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

14.05.2020r.

Temat :Stosowanie receptur gastronomicznych

Cel lekcji: poznanie budowy , znaczenia i zastosowania  receptury gastronomicznej

Zagadnienia do zapisania i opracowania  w zeszycie:

1. Pojęcie receptury gastronomicznej

2. Budowa receptury

3. Znaczenie receptury gastronomicznej jako dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego

4. Posługiwanie się recepturą w procesie produkcyjnym

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi budowy, znaczenia i posługiwania się recepturą gastronomiczną

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk