Uncategorized

Podstawy gastronomii – I P4

01.06.2020  WITAM !!!

Temat: Normalizacja i norma – pojęcie  i cel stosowania

Celem dzisiejszej lekcji jest wyjaśnienie pojęć normalizacja, norma i celu ich  stosowania

Normalizacja jest działalnością zmierzającą do optymalnego uporządkowania danej dziedziny, ujednolicenia wymagań dotyczących cech produktów, czynności produkcyjnych i usługowych oraz ujęcie tych ustaleń w normy przeznaczone do powszechnego i wielokrotnego stosowania

Norma to dokument przyjęty na zasadzie ogólnego porozumienia i zatwierdzony przez krajową jednostkę normalizacyjną , ustalający powszechnei możliwe do wielokrotnego zastosowania zasady, wytyczne i charakterystyki odnoszące się do ddo różnychrodzajów działalności lub wyników.

CEL ZASATOSOWANIA NORM- uzyskanie optymalnego uporzadkowania w określonym zakresie.

Jednostką normalizacyjną w Polsce jest  Polski Komitet Normalizacyjny – PKN

Zagadnienia do zapisania w zeszycie

  1. Pojęcie normalizacji
  2. Pojęcie normy i jej oznaczenie
  3. Cel stosowania normalizacji

Treści do lekcji znajdziecie  w prezentacji

Norma i normalizacja

Waszym zadaniem jest zapoznanie się  nimi oraz sporządzenie notatki. ( termin nadsyłania 03.06.2020) na moja pocztę

Pozdrawiam J. Zając