Uncategorized

Podstawy gastronomii I P4

Dzień dobry

28.05.2020 r.

Temat: Racjonalne wykorzystanie surowców w gastronomii

Cel lekcji: poznanie zasad racjonalnego wykorzystania surowców w gastronomii

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

1. Zasady racjonalnego wykorzystania surowców w gastronomii

a. podczas magazynowania

b. podczas obróbki wstępnej

c. podczas procesu technologicznego/ przetwarzania

Materiał nauczanie zamieszczam w prezentacji:

racjonalne wykorzystanie surowców

Proszę o zapoznanie się z materiałem i przeanalizowanie treści zgodnie z punktami zamieszczonymi na początku

Pozdrawiam