Uncategorized

Podstawy gastronomii – I P4

11.05.2020

Witam!!!.

Temat : Korzyści wynikające ze stosowania systemu HACCP

Celem dzisiejszej lekcji jest  poznanie korzyści wynikających ze stosowania systemów jakości w gastronomii.

  1. Korzyści z wdrażania Systemu HACCP
  2. Podstawa prawna obowiązku wdrażania systemu HACCP
  3. Wady stosowania

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Podstawa prawna

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 z zm.)

oraz rozporządzenia:

  • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
    29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Proszę zapisać w zeszycie temat lekcji oraz sporządzić notatkę z treści ( korzyści i wady HACCP) i przesłać ją na moją pocztę do 13.05.2020r.

Korzyści i wady HACCP

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Powodzenia.

Jolanta Zając