Uncategorized

Podstawy energetyki klasa 1FTR i F4R

17 kwietnia 2020r.

Dzień dobry !

Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział Transformatory.

Temat lekcji : Stan pracy transformatora  2 h

Zadaniem transformatora jest umożliwienie zmiany napięcia przemiennego. Przy czym proces ten może odbywać się zarówno z napięcia wyższego na niższe, jak i na odwrót.

Samo urządzenie składa się z uzwojeń: pierwotnego, czyli podłączonego do źródła napięcia, którego wartość należy zmienić, oraz uzwojenia wtórnego – na nim z kolei napięcie ma wartość zmienioną. Kolejnym elementem transformatora jest rdzeń ferromagnetyczny, który stanowi obwód magnetyczny dla przepływu prądu zmiennego poprzez uzwojenie pierwotne. Tam następuje indukcja elektromagnetyczna, na skutek której powstaje napięcie.

Prace transformatorów po włączeniu do sieci można podzielić na trzy stany:
– stan jałowy: występuje gdy obwód strony wtórnej jest otwarty, a prąd wtórny wynosi zero.
– obciążenia: następuje po podłączeniu odbiornika do sieci zasilającej, zaznaczyć trzeba, że zmniejszenie impedancji (oporność obwodu elektrycznego) pociąga za sobą zwiększenie prądu wtórnego.
– zwarcia: urządzenie jest obciążone znamionowe, jeżeli prąd wtórny wynosi tyle samo co prąd znamionowy. W sytuacji gdy prąd wtórny jest większy od prądu znamionowego, transformatory są przeciążone. Po zwarciu uzwojenia wtórnego poprzez zmniejszenie impedancji obciążenia do zera, następuje stan zwarcia transformatora.

 

Stany pracy transformatorów

 

Prąd powstający w stanie jałowym transformatora płynie tylko w uzwojeniu pierwotnym i jest bardzo mały. Impedancję zwarcia wyznaczona zostaje na podstawie prób zwarcia wykonywany w warunkach laboratoryjnych. Zwarcie pomiarowe polega na tym, że po zwarciu zacisków uzwojenia wtórnego, uzwojenie pierwotne zasila się napięciem od zera do wartości, która sprawi że przez uzwojenia transformatora przepłyną prądy znamionowe. Stan ten zwany jest zwarcie transformatora. W normalnych warunkach stan ten jest stanem awaryjnym, który może prowadzić do spalenia transformatora.

Transformatory pracują w stanie obciążenia, czyli wówczas kiedy odbiornik podłączany zostaje do sieci zasilającej, w stanie jałowym – w przypadku otwartego obwodu strony wtórnej przy wartości prądu wtórnego równej 0, oraz w stanie zwarcia (obciążenia znamionowego), co oznacza identyczną wartość prądu wtórnego i znamionowego. Natomiast przekładnia transformatora to liczba, która określa stosunek napięcia wtórnego do pierwotnego albo liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego.

W domu proszę wykonać notatkę. W notatce proszę zapisać podstawowe informacje nt. transformatorów, ich budowy, stanu pracy.

 

Dla osób chętnych załączam link z  informacjami na temat transformatorów

Transformator

W kolejnym linku znajdują się informacje na temat transformatorów fotowoltaicznych.

https://www.egsystem.pl/transformatory.php

Dobrego dnia !!!

RSokolowski