Uncategorized

Podstawy energetyki

15 czerwca 2020r.

Dzień dobry!

Temat :Układy regulacji i maszyny manipulacyjne

 

Układ automatycznego sterowania w systemie zamkniętym nazywany jest układem automatycznej regulacji.

Regulacją nazywa się taki sposób sterowania, w którym wykorzystano sprzężenie zwrotne, tzn. oddziaływanie wyjścia obiektu na wejście polegające na tym, że sygnały odpowiedzi danego obiektu mają wpływ na kształtowanie sygnałów sterujących

Proszę zapoznać się z linkiem poniżej i w ramach notatki odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

  1. Co nazywamy regulacją?
  2. Co wchodzi w skład podstawowego układu regulacji?

https://strefainzyniera.pl/artykul/1134/struktura-i-charakterystyka-ukladow-sterowania-i-regulacji

Maszyny manipulacyjne uniwersalne są przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju operacji technologicznych i czynności manipulacyjnych, współpracują z różnymi rodzajami wyposażenia. Maszyny manipulacyjne specjalizowane są przeznaczone do wykonywania operacji technologicznych lub czynności manipulacyjnych jednego rodzaju, współpracuje z jednym rodzajem wyposażenia. Maszyny manipulacyjne specjalne są przeznaczone do wykonywania operacji technologicznych lub czynności manipulacyjnych przy wykorzystaniu jednej odmiany wyposażenia.

Maszyna manipulacyjna sekwencyjna jest wyposażona w sekwencyjny układ sterowania (wykonujący kolejno zaprogramowane ruchy i czynności). Maszyna manipulacyjna realizująca zadane trajektorie realizuje ustaloną procedurę sterowanych ruchów według instrukcji programowych specyfikujących żądane pozycje oraz żądaną prędkość ruchu.

 

Korzystając z linku proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jaką możliwość posiadają maszyny manipulacyjne I i II generacji?
  2. Jaką możliwość posiadają maszyny manipulacyjne III genereracji?

https://strefainzyniera.pl/artykul/11587/klasyfikacja-ukladow-manipulacyjnych-i-robotow

Źródło: www.strefainżyniera.pl

Na koniec zwróćcie uwagę na rodzaje robotów omawianych w materiale.

 

Temat: Sterowanie robotami przemysłowymi

Zapraszam do obejrzenia poniższych filmów dotyczących robotyki przemysłowej.

To na dzisiaj tyle.

Pozdrawiam RSo