Uncategorized

Podstawy energetyki

5 czerwca 2020 r.

Dzień dobry!

Temat: Zastosowanie prądnicy tachometrycznej i budowa transformatora kątowego. 1h

Zajmiemy się dzisiaj pomiarem w ruchu obrotowym. Zapoznajcie się z materiałem i wykonajcie notatkę.

Prądnica tachometryczna służy do analogowego pomiaru prędkości obrotowej. Jest to maszyna elektryczna małej mocy, służąca do przetwarzania prędkości obrotowej na proporcjonalny sygnał elektryczny. Proporcjonalność przetwarzania jest określona charakterystyką wyjściową prądnicy, tzn. zależnością między wielkością wejściową (prędkość
kątowa), a wielkością wyjściową (napięciem na uzwojeniu).

Podstawowym parametrem prądnicy tachometrycznej jest stała prądnicy, która określa wartość napięcia na 1000 obrotów.

Prądnice tachometryczne można podzielić na:
– prądnice prądu stałego;
– prądnice prądu zmiennego.

Tachoprądnice prądu stałego charakteryzują się dużym zakresem pomiarowym i umożliwiają rozróżnienie pracy
dwukierunkowej. Tachoprądnice prądu zmiennego są natomiast wyposażane w prostownik,więc napięcie wyjściowe jest zawsze dodatnie, co uniemożliwia określenie kierunku obrotu.

Transformator kątowy to precyzyjny przetwornik położenia kątowego w napięcie . Zapraszam do krótkiej lektury.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/transformator-polozenia-katowego;3988734.html

 

Temat: Czujniki i przetworniki pomiarowe 1h

Przetworniki  i czujniki dostarczają dane do zarządzania procesami produkcji.

Zapoznajcie się z tematem i wykonajcie notatkę zawierającą:

  1. Opis i rodzaje przetworników
  2. Opis i rodzaje czujników

Przetworniki pomiarowe i czujniki w układach automatyki przemysłowej

Pozdrawiam RSokolowski