Uncategorized

Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2BT 11.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Obsługa mierników elektrycznych.

Kontynuujemy omawianie mierników wielkości elektrycznych. Szczególnym rodzajem urządzenia (nazwanie go miernikiem jest dyskusyjne) pozwalającego na badanie przebiegów elektrycznych jest oscyloskop.

Oscyloskop – przyrząd elektroniczny służący do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami reprezentowanymi w postaci elektrycznej.

Oscyloskop stosuje się do badania przebiegów szybkozmiennych, niemożliwych do bezpośredniej obserwacji przez człowieka. Jest podstawowym przyrządem pomiarowym w pracowni elektronika.

Poniżej wklejam link do filmu instruktażowego. Po obejrzeniu sporządźcie notatkę, w której zawarty będzie opis działania oscyloskopu. Narysujcie też prosty schemat pomiaru oscyloskopem np. przebiegu napięcia wyjściowego alternatora.

 

Notatkę prześlijcie na messenger.

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski