Uncategorized

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej kl.3FT

02.04.2020r. Temat: Urządzenia melioracyjne, konserwacja i naprawa

Realizujemy zagadnienia:

    1. Przedstawić najważniejsze zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych
    2. Wymienić i scharakteryzować najważniejsze prace konserwacyjne wykonywane corocznie na terenach zdrenowanych
    3. Prezentacje:     Urządzenia melioracyjne, konserwacja i naprawa       Czyszczenie rowów melioracyjnych
    4. Rozwiązany test    Test melioracje  

proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria Korpysz