Uncategorized

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej kl. 3FT

18.06.2020r. Temat:  produkcji roślin uprawnych – roślin zbożowych jarych.

celem lekcji jest zaplanowanie technologii jęczmienia jarego

Uprawa jęczmienia jarego na cele browarne i paszowe

Różnice w agrotechnice związane są przede wszystkim z:

  • zawartością białka w ziarnie – w przypadku uprawy na cele browarne powinna być niższa niż w ziarnie jęczmienia przeznaczonego na cele paszowe,
  • wymaganiami dotyczącymi wyrównania ziarna – lepsze wyrównanie jest wymagane w jęczmieniu browarnym.

Kolejne różnice w uprawie jęczmienia browarnego i paszowego związane są także z rodzajem stanowiska, wielkością dawek stosowanych nawozów azotowych, doborem odpowiednich parametrów siewu oraz z wyborem odmian.

Wymagania glebowe uprawy jęczmienia jarego

Jęczmień browarny ma większe wymagania glebowe niż jęczmień paszowy. Ten pierwszy należy uprawiać na glebach żyznych. Najlepiej kompleksu pszennego dobrego lub bardzo dobrego o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych.

Uprawa jęczmienia jarego na glebach słabszych oraz ubogich w składniki pokarmowe, może doprowadzić do obniżki plonu. Obniżka ta charakteryzuje się zbyt wysoką zawartością białka w ziarnie, a także niższą celnością ziarna i ekstraktywnością słodu. Nie zaleca się również uprawy odmian jęczmienia browarnego na glebach słabszych, ze względu na duże ryzyko wylegania. Dodatkowo, takich odmian nie powinno uprawiać się na glebach kwaśnych, gdyż sprzyjają one obniżce plonu oraz pogarszają wartość browarną ziarna.

Przy uprawie odmian na cele browarne, w skupie pożądane są jedynie ziarna o wysokiej wartości browarnej. Ziarno browarne powinno zawierać poniżej 11% białka, być wyrównane, zdrowe o wysokiej zdolności kiełkowania. Technologia uprawy jęczmienia – odczyn gleby i przedplony.

Optymalne pH gleby w przypadku uprawy jęczmienia browarnego wynosi minimum 5,8 dla gleb średnio zwięzłych oraz 6,2 dla gleb ciężkich. Z kolei jęczmień paszowy może być uprawiany również na glebach lekko kwaśnych o pH od 5,3 do 5,7. Różnice w uprawie związane są również z rodzajem przedplonów, po których powinny być uprawiane.

Uprawa jęczmienia browarnego jest możliwa:

  • po roślinach okopowych, zwłaszcza burakach cukrowych,
  • po roślinach oleistych.

Nie zaleca się uprawy jęczmienia jarego browarnego:

  • po roślinach bobowatych,
  • po innych zbożach (wyjątek stanowi pszenica).

W przypadku jęczmienia paszowego, uprawa odmian możliwa jest po różnych przedplonach. Również po roślinach bobowatych oraz po zbożach (z wyjątkiem jęczmienia).

https://golden-seeds.pl/uprawa-jeczmienia-jarego-na-cele-browarne-i-paszowe/

Zapoznajcie się z zadaniem i rozwiązanie proszę odesłać do sprawdzenia.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl