Uncategorized

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej kl.3FT

21.05.2020r. Temat: Planowanie zabiegów uprawowych, nawożenia i ochrony roślin.

Celem lekcji jest zaplanowanie zabiegów uprawowych, nawożenia i ochrony roślin.

Jak prowadzić ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych ze stosowaniem azotu?

Od tego roku większość gospodarstw musi prowadzić ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Zawierać musi określone dane.

Jedynie małe gospodarstwa (poniżej 10 ha UR lub/i 10 DJP) zwolnione są z obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją stosowania azotu. Pozostałe zarówno średnie, jak i duże muszą ten dokument wypełniać na bieżąco. Jego zawartość, łącznie z innymi obowiązkowymi dokumentami, będzie weryfikowana podczas stosownych kontroli związanych z przestrzeganiem nowej dyrektywy azotanowej.

Dokument ten musi zawierać takie dane jak: (dotyczy tylko nawożenia azotem)

 • datę zastosowania nawozu,
  • uprawę, na której zastosowano nawóz (gatunek),
  • powierzchnię uprawy (ha),
  • powierzchnię, na której zastosowano nawóz,
  • rodzaj nawozu (zawartość N),
  • dawkę zastosowanego nawozu (kgN/ha)
  • dawkę zastosowanego nawozu (N/na zastosowaną powierzchnię uprawy),
  • termin przyorywania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu

Wypisując ten dokument pamiętać należy o tym aby:

 • ilość azotu wprowadzanego w postaci nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica), nie przekraczała 170kgN/ha
  • nie przekroczyć maksymalnych dawek azotu lub dawek ustalonych w sporządzonym planie nawożenia azotem.

Plan nawożenia       https://slideplayer.pl/slide/17770440/

Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontrole/2018/Zal_10.pdf

Nawożenie azotem, terminy, obowiązki i dokumenty:  https://www.lir.lublin.pl/aktualnosci/3077-nawozenie-azotem-nowe-terminy-obowiazki-dokumenty

ĆWICZENIE: podać przykład wypełnionej tabeli, działki mogą być fikcyjne ( co najmniej 3 rubryki)

Tabela do uzupełnienia  tab4-widencja-zabiegow-azotowych

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.